onsdag 11. mars 2009

e k s k u r s j o n

Tegning: Knut Knutsen

Jeg skal på tur de neste dagene, ekskursjon faktisk. En av de positive sidene ved å studere kunsthistorie dette her! Vi skal se på eneboliger og hytter tegnet av norske arkitekter i etterkrigstiden. Blant annet Knut Knutsens egen hytte Portør som du kan se over. En bygning i pakt med naturen, perfekt tilpasset sine omgivelser. Jeg gleder meg!

Ingen kommentarer: