mandag 26. oktober 2009

f e r a l i s


Foto: Sweet Juniper

Vakre fotografier av triste omgivelser. Bildene er tatt i Detroit hvor stadig flere bygninger overlates til seg selv på grunn av eierens økonomiske problemer. Uten omsorg og vedlikehold tar naturen over. Man kan kanskje si at naturen tar tomten tilbake.

Et treffende sitat fra
Sweet Juniper som har tatt bildene: "these houses are reverting to a wild state, as from domestication, a word derived itself from domesticus (the Latin for belonging to the domus, or house). Now these houses are feralis. They belong only to the dead. "

Ingen kommentarer: