tirsdag 14. oktober 2008

s l u m


Foto: Jonas Bendiksen

I år bor det for første gang flere mennesker i byer enn på landet, om man ser på verden samlet sett. Av disse bor en altfor stor andel i slumområder, nærmere bestemt en tredjedel. Det er helt utrolig at dette ikke er et problem det snakkes mer om!!
Den norske fotografen Jonas Bendiksen, tilknyttet Magnum, har brukt tid på å dokumentere noen av disse områdene, rundt byene Nairobi, Mumbai, Jakarta og Caracas. Resultatet er boken "The places we live", som blant annet kan kjøpes her.

"Jeg har forsøkt å vise hva disse befolkningstallene betyr på fire forskjellige steder i det 21. århundre. Det ikke er en ensartet opplevelse å leve i fattigdom og jeg oppdaget mye energi og kreativitet. Jeg har forsøkt å bryte ned med mange av de stereotypene som fotojournalister er med på å skape", Bendiksen i et intervju med Foto.no.

Ingen kommentarer: