lørdag 9. august 2008

r i n g


Foto: Jyri Engestrøm

En ring, eller skal man kanskje heller kalle det et konsept, laget av den finske designeren Ilkka Suppanen. Under forklarer han selv hva det hele går ut på. Synes det er ganske så vakkert at man må bekrefte løftene sine hver eneste dag, med denne skjøre gulltråden.


Ingen kommentarer: